DOBRODOŠLI NA NAŠI DOMAČIJI

Limousin Vester

SPOZNAJ ČREDO

BROW GOLD CATTLE

Dobrodošli na naši domačiji

Limousin Vester - Brown Gold!

Naša domačija je dom prelepih govedi pasme Limousin, ki so znana po svoji izjemni mišični masi, odlični kakovosti mesa in izjemnem karakterju. Pri nas skrbimo za to, da so naše živali srečne, zdrave in dobro negovane, saj verjamemo, da je srečno govedo ključ do najboljšega mesa.

Ponosno predstavljamo naše čredo Brown Gold cattle, ki je naša posebna ponudba za vse ljubitelje vrhunskega mesa. Naša goveda so vzrejena s posebno pozornostjo do detajlov in z veliko ljubezni, kar se odraža v izjemnem okusu njihovega mesa.

Na naši domačiji se trudimo ohranjati tradicijo kakovosti in strast do reje govedi, hkrati pa sledimo najnovejšim trendom v kmetijstvu in skrbi za okolje.

DOMAČIJA VESTER

OPIS ČREDE

Čreda je začela nastajati z večkratnimi nakupi enoletnih telic od leta 2011 naprej. Očetje nekatenh takratnih telic so še danes prepoznavni biki vodilnega francoskega izvoznika genetike govedi Evolution International (Highlander, Mas du CIO). Kar nekaj kupljenih krav so potomke bika Flamant, ki je bil leta 2012 kupljen kot testiran bik na testni postaji Lanaud v Franciji. Tako je bila oblikovana osnova današnje črede.

V nasprotju z večino čred krav doljilj je bila v tej čredi vedno v uporabi ena sama reprodukcijska metoda, umetno osemenjevanje. Večinoma se je za osemenjevanje uporabljalo seme elitnih francoskih bikov. V prvih letih seje uporabljalo predvsem seme bikov, ki so izhajali iz Evolution International. Tako so danes v čredi potomke bikov Dieunordic, Cacao, Ludere, Hagard, IX, … V zadnjih letih pa se uporablja predvsem seme bikov KBS Genetic, kot so Import, Lorenzo JK, Idalgo P, Elite Kolo Toure.

DOMAČIJA VESTER

OPIS ČREDE

Pri izbiri bikov za osemenjevanje so bile vedno postavljale v ospredje lastnosti, ki si jih je ta kmetija zadala za cilj. To so predvsem čim boljše maternalne lastnosti, nekoliko večji okvir odraslih živali z veliko konzumacijsko sposobnostjo ter korektne telesne lastnosti, predvsem tiste, ki vplivajo na dolgo življenjsko dobo.

To je čreda odličnih in visokovrednih plemenskih živali, ki so prilagojene za rejo na travinju Povprečna standardizirana plemenska vrednost (PV12) za telesno maso telet ob odstavitvi je za skoraj en standardni odklon večja od povprečja v Sloveniji. Fenotipski prirasti telet d odstavitve (210. dan) so bili v zadnjih letih v povprečju okrog 1.300 g/dan, kar kaže tudi n dobre materinske lastnosti krav.

KONTAKTIRAJ NAS

Pošlji Nam Sporočilo